Удосконалення технологій утилізації відходів пивоварного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено, що кращою є чисто солодова або солодова рисова дробина, до яких перед висушуванням потрібно додати не менше 15 % залишкових пивних дріжджів. Для висушування цих дробин мінімальні витрати пари порівняно з іншими дробинами.We determined that the best is a pure malt or malt rice grains, which before drying to add at least 15% residual brewer's yeast. For drying of Drobin minimum steam consumption compared to other grains.

Опис

Ключові слова

сушка, прес, пивна дробина, залишкові дріжджі, dryer, presses, sparging, residual yeast, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Кошова, В. М. Удосконалення технологій утилізації відходів пивоварного виробництва / В. М. Кошова, А. М. Куц // Новітні досягнення біотехнології : тези доп. ІІ Міжнар. науково – практ. конф. – К. : НАУ, 2013. - С. 76.