Тістомісильна машина (Патент на винахід № 62461А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонуємий винахід відноситься до хлібопекарського обладнання для порційного замішування хлібного тіста і може використовуватися в інших галузях для приготування різних сумішей подібної консистенції. The invention relates to equipment for the baking batch kneading bread dough and can be used in other industries to prepare various mixtures similar consistency.

Опис

Ключові слова

замішування, тістомісильна машина, місильний орган, якість, knead, dough mixer, mixing tool, quality, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Деклараційний патент на винахід UA № 62461А, А21С1/06. Тістомісильна машина / Лісовеко О. Т., Котенко А. Г., Доломакін Ю. Ю. - № 2003032651 ; заявл. 27.03.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12, 2003 р.

Зібрання