Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії дещо з нетрадиційного погляду розглянуто методичні особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в умовах використання нової методики економічної ефективності інвестицій, яка враховує різні підходи та методи вартісної оцінки як майнових прав інтелектуальної власності, так і вартість інноваційного суб'єкта господарювання з використанням інтелектуального капіталу. Послідовно розглядуються теоретичні засади категорії вартості майнових прав інтелектуальної власності, методологічні засади оцінки вартості та ціни, методичні особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності з урахуванням їх видів, особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності різними підходами та методами. Наведено формули, які адаптовані до відтворення завдань монографії та приклади їх використання.

Опис

Ключові слова

вартість майнових прав, методологія оцінки інтелектуальної власності, еквівалентність кількісної вартості, методи вартісної оцінки, методики економічної ефективності, засади оцінки вартості та ціни, формули оцінки вартості та ціни, value of property rights, methodology of intellectual property valuation, equivalence of quantitative value, valuation methods, methods of economic efficiency, principles of cost and price estimation, cost and price formulas

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : монографія / О. Б. Бутнік-Сіверський ; НДІ ІВ НАПрН України. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 344 с.