Воспитательный процесс в аспекте обучения иностранному языку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

личность, социокультурный компонент, personality, sociocultural component, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Юрчук, Л. В. Воспитательный процесс в аспекте обучения иностранному языку / Л. В. Юрчук // Виховна робота у вищому навчальному закладі - невід’ємна складова підготовки висококваліфікованих фахівців: традиції та новаторство : матеріали всеукр. наук.-метод. конференції, 21 листопада 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – C. 43.