Використання овочевого порошку у технології виготовлення масляної суміші

Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Серед країн Східноєвропейського регіону, за даними МОЗ, Україна займає перше місце щодо смертності населення від хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ). Загальновизнаним є те, що епідемія ХНІЗ, у більшості, випадків пов'язана із низкою соціальних, економічних та екологічних факторів, серед яких особливо вагомими є спосіб життя, харчування та низька фізична активність населення країни. У зв'язку з цим пріоритетним напрямом розвитку харчової науки є розроблення нових продуктів які б задовольняли сучасним вимогам суспільства. Among the countries of Eastern Europe, according to the Ministry of Health, Ukraine occupies first on mortality from chronic non-communicable diseases (HNIZ). It is generally accepted that the epidemic HNIZ in the majority of cases is associated with a number of social, economic and environmental factors, among which the most significant is the lifestyle, diet and physical inactivity population. In this regard, priority areas of food science is to develop new products that would meet the current requirements of society.

Опис

Ключові слова

овочевий порошок, паприка, молочний жир, vegetable powder, paprika, milk fat, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Карпенко, A. B. Використання овочевого порошку у технології виготовлення масляної суміші / A. B. Карпенко, О. М. Вашека, О. В. Нєміріч // Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : програма та матеріали третьої міжнародної науково-технічної конференції, 25-26 березня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 111-112