Вивчення впливу сушіння на зміну форм зв’язку вологи в грибах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За допомогою диференціального термографічного аналізу визначено форми зв’язку вологи та їх співвідношення в свіжих та сушених грибах. Отримані результати дозволяють керувати технологічним процесом переробки грибів, запобігаючи їх термічній деструкції. The moisture forms and their correlation in the fresh and dried mushrooms have been determined by using differential thermographic analysis. The results allow to control the technological processing of mushrooms, preventing thermal degradation.

Опис

Ключові слова

гриби, диференціальний термографічний аналіз, форми зв’язку вологи, mushrooms, differential thermographic analysis, moisture forms, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Зінченко, І. М. Вивчення впливу сушіння на зміну форм зв’язку вологи в грибах / І. М. Зінченко, В. А. Терлецька, Н. О. Фалендиш // Новітні технології, обладнання, безпека та якість харчових продуктів : сьогодення та перспективи : Міжнар. наук.-практ. конф. – 2010. - Ч. 1. - С. 20.