Економічний аналіз показників прибутковості підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За обсягом валової продукції у структурі харчової індустрії плодоовочеві консервні виробництва посідають вагоме місце. Проте для підприємств галузі характерним є падіння обсягів виробництва основних продуктів у 2008-2012 рр., що ставить під загрозу прибутковість діяльності у 2014 р.

Опис

Ключові слова

економічний аналіз, показники, прибутковость підприємства, экономический анализ, показатели, прибыльности предприятия, economic analysis, performance, profitability, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Бусленко, Б. Економічний аналіз показників прибутковості підприємства / Богдана Бусленко, Ірина Новойтенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 177-178.