Uzasadnienie receptury mleka pasteryzowanego wzbogaconego mlekiem kokosowym

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Presents the results of research related to the substantiation of the rational formulation of pasteurized milk enriched with coconut milk and the characteristics of the organoleptic properties of the finished product. W pracy przedstawiono wyniki badań związanych z uzasadnieniem racjonalnego składu mleka pasteryzowanego wzbogaconego mlekiem kokosowym oraz charakterystyka właściwości organoleptycznych gotowego produktu.

Опис

Ключові слова

pasteurized milk, properties, właściwości, coconut milk, mleko pasteryzowane, mleko kokosowe, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Kijko, W. Uzasadnienie receptury mleka pasteryzowanego wzbogaconego mlekiem kokosowym / W. Kijko, M. Janchik // Innovative development of hotel and restaurant industry and food production : proceedings of I International scientific and practical Internet conference. – Prague : Oktan-Print s.r.o., 2020. – P. 10–11.