Проблемні питання цифрової платформізації з огляду інтелектуальної економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються трансформація інтелектуальної економіки в цифрову, яка набуває нових відмінних ознак. Виділено серед головних особливостей інтелектуальної власності умови мережевої економіки та виділено ряд загальних характеристик, притаманних цифровій платформізації, яка спрямована на розвиток цифрової економіки, а також наведено її основні позитивні ефекти. Запровадження цифрових платформ в Україні пов’язано і з низкою проблем, які відокремлено
The transformation of the intellectual economy into a digital economy, which acquires new distinctive features, is under consideration. Among the main features of intellectual property, the conditions of the network economy are highlighted, and a number of general characteristics inherent in digital platformization, which is aimed at the development of the digital economy, are highlighted, and its main positive effects are also given. The introduction of digital platforms in Ukraine is connected with a number of problems, which are separated

Опис

Ключові слова

цифрові платформи, цифрова інтелектуальна економіка, проривна інновація, мережеві екстерналії, digital platforms, digital intelligent economy, breakthrough innovation, network externalities

Бібліографічний опис

Бутнік-Сіверський, О. Б. Проблемні питання цифрової платформізації з огляду інтелектуальної економіки / О. Б. Бутнік-Сіверський // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного, ІТ та Інтернет права : матеріали Сьомої всеукраїнської науково- практичної конференції, 25 травня 2023 р., м. Львів. – 2023. – С. 29–35.