Комбінований сусловарильний апарат

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво пива в умовах мі­ ні-пивзаводів — порівняно новий напрямок, тому процеси, що від­ буваються при цьому, потребують дослідження й аналізу. Установки для приготування пива невеликої потужності, що їх нині використовують, споживають значну кількість енергії, вони до­ сить складні й громіздкі, тож вста­ новлюють їх на великих площах, до того ж вони не придатні для ви­ користання безпосередньо в за­ лах барів, кафе, ресторанів. Beer production in terms of E no-beer - a relatively new direction, because the processes of buvayutsya thus require research and analysis. Plants for the preparation of Beer low power that their currently used to consume significant amount of energy they priorities would need complex and cumbersome, so deter novlyuyut them over large areas moreover, they are not suitable for you directly by the use of crystals bars, cafes and restaurants.

Опис

Ключові слова

міні-пивоварня, комбінований сусловарильний апарат, апаратурно-технологічна схема, brewery, combined brewing apparatus, hardware and flowsheet, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Чепелюк, О. М. Комбінований сусловарильний апарат / О. М. Чепелюк, С. О. Удодов, В. М. Таран // Харчова і переробна промисловість. — 2009. — 2-3 (354). — С. 27-29.

Зібрання