Дослідження впливу рецептурних компонентів кулінарного напівфабрикату для перших страв на температуру клейстеризації крохмалів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати досліджень впливу жиру та поверхнево-активних речовин на показники клейстеризації крохмалів. The article presents the results of investigations of the influence of fat and surfactants on the indicators of starch gelling.

Опис

Ключові слова

крохмаль, starch, поверхнево-активні речовини, surface-active substances, клейстеризація, pasteurization, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Дослідження впливу рецептурних компонентів кулінарного напівфабрикату для перших страв на температуру клейстеризації крохмалів / О. С. Пушка, В. П. Патичук, А. В. Гавриш, О. В. Нєміріч // Інноваційні напрямки розвитку освіти, сфери послуг і технологій : міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених, 24-25 березня 2016 р. : тези доп. – Луцьк, 2016. - С. 147.