Метод найменших квадратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вступ. На сьогоднішній день однією з ключових функцій управління економікою є прогнозування. Методи прогнозування, як правило, поділяються на: 1) методи, побудовані на статистиці; 2) методи, побудовані на основі інтелектуальних систем керування (штучному інтелекті), в яких використовується метод найменших квадратів. Матеріали і методи. Методи найменших модулів та найменших квадратів

Опис

Ключові слова

кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., методи прогнозування, forecasting methods, функції двох змінних, functions of two variables

Бібліографічний опис

Духновська, М. Метод найменших квадратів / М. Духновська, П. Зінькевич, О. Зінькевич // Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчуваннялюдства у XXI столітті : 87 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 15-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч.2. – С. 151