Спосіб виробництва білкового заварного крему (Патент на корисну модель № 56648)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до харчової промисловості, а саме до кондитерської промисловості. Він може бути використаний для виробництва білкового заварного крему з фруктової начинки з цукром та попередньо збитих яєчних білків, відрізняється тим, що використовується яблучний пектин та пектиновмісне яблучне пюре, для покращення харчової цінності та оздоровчо-профілактичних властивостей. The invention relates to food industry, namely to the confectionery industry. It can be used for production of the custard containing fruit filling with sugar and pre-whipped egg whites, difference is using of apple pectin and apple puree for improve the nutritional value and health-preventive properties.

Опис

Ключові слова

заварний крем, яблучний пектин, харчова цінність, радіопротекторні властивості, оздоровчо-профілактичні властивості, custard, apple pectin, nutritional value, radioprotective properties, health-preventive properties, кафедра технології цукру і підготовки води, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 56648 UA, МПК A23L 1/00 (2011.01). Спосіб виробництва білкового заварного крему / Мельничук О. В., Камбулова Ю. В., Крапивницька І. О., Осипенко У. С., Оболкіна В. І., Ковбаса В. М.; заявник і власник патенту Український державний університет харчових технологій. – № u201007204 ; заявл. 10.06.10 ; опубл. 25.01.11, Бюл. № 2, 2011 р.

Зібрання