Підвищення ефективності формування і використання основного капіталу підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, управління підприємництвом, економіка, food processing, management in business, economy, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Гаврилюк, О. П. Підвищення ефективності формування і використання основного капіталу підприємства / О. П. Гаврилюк, Н. І. Жужукіна // Наукові здобуткммолоді-вирфшенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 79 міжнародна наукова конференція молодих вчених,аспірантів і студентів, 15 - 16 квітня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – Ч. 3. – С. 519-520.