Дослідження фізико-хімічних показників пельменів із сиром сулугуні та сироваткою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено проблему на ринку напівфабрикатів, у зв’язку з нестачею білків та мінеральних речовин в організмі. Запропоновано збагатити, за допомогою внесення до рецептури молочної сировини. Наведено корисні речовини, які містяться у молочних білках, які запропоновано внести в рецептуру м’ясного напівфабрикату. Описано вплив даних компонентів на органолептичні показники продукту. Досліджено та описано фізико-хімічні показники напівфабрикатів. The problem in the market of semi-finished products, due to the lack of proteins and minerals in the body, has been studied. It is proposed to enrich by adding to the recipe of raw milk. The useful substances contained in milk proteins, which are proposed to be included in the recipe of meat semi-finished products, are listed. The influence of these components on the organoleptic characteristics of the product is described. Physico-chemical parameters of semi-finished products have been studied and described.

Опис

Ключові слова

напівфабрикати, м'ясо, пельмені, збагачена рецептура, сир сулугуні, semi-finishedproducts, meat, dumplings, enriched, recipe, suluguni cheese, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Чернюшок, О. А. Дослідження фізико-хімічних показників пельменів із сиром сулугуні та сироваткою / О. А. Чернюшок, І. Ю. Шевченко, Ю. В. Бірюк // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 117.