Можливості використання бібліографічного контент-менеджера ZOTERO

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник розкриває основні можливості бібліографічного контент-менеджера ZOTERO, особливості роботи та його практичне використання. The textbook reveals the main features of the bibliographic content manager ZOTERO, the features of the work and its practical use.

Опис

Ключові слова

бібліографічний менеджер, електронна бібліотека, цитування, список джерел, стилі, bibliographic manager, electronic library, citation, source list, styles

Бібліографічний опис

Ярковий, А. О. Можливості використання бібліографічного контент-менеджера ZOTERO : навч. посібник / А. О. Ярковий, О. Я. Петренко, В. В. Бондаренко. – Київ : ІПДО НУХТ, 2019. – 74 с.