Баромембранні процеси переробки бульб топінамбура на інуліновмісні продукти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка технології переробки сировини топінамбура та одержання інуліновмісних продуктів баромембранним методом. Development of technology for processing of raw artichoke and receiving inulinovmisnyh products by baromembrannym

Опис

Ключові слова

баромембранні процеси, baromembranni processes, топінамбур, artichoke, інулін, inulin, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Баромембранні процеси переробки бульб топінамбура на інуліновмісні продукти / О. С. Галінська, О. С. Бессараб, М. М. Жеплінська, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : V Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів. – К: НУБІПУ, 2015. – С. 244.