Дослідження теплофізичних характеристик сирокопчених ковбас при копченні й сушінні в камері дискретної дії з пульсаційною подачею димоповітряного середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для оцінки теплових властивостей дисперсних багатокомпонентних систем, якими є м’ясний фарш сирокопчених ковбас і виконання розрахунків необхідне знання теплофізичних характеристик – коєфіціента температуропровідності, об’ємної теплоємності, теплопровідність.

Опис

Ключові слова

теплоємність, копчення, сушіння, теплоемкость, копчение, сушка, heat capacity, smoked, drying, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Бабанов, І. Г. Дослідження теплофізичних характеристик сирокопчених ковбас при копченні й сушінні в камері дискретної дії з пульсаційною подачею димоповітряного середовища / І. Г. Бабанов, О. Г. Мазуренко // Інноваційні технології, проблеми якості і безпеки сировини та готової продукції у мясній та молочній промисловості : міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 лист. 2007 р. – Київ : НУХТ, 2007. – С. 135.