Обґрунтування доцільності впровадження збалансованої системи показників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему управління підприємством. Запропоновано шляхи підвищення ефективності управління. Розглянуто одну з найефективніших систем управління - систему збалансованих показників. Наведено переваги та недоліки даної системи порівняно з іншими, які існували до її розробки. The problem of enterprises management considered . Suggested ways to improve the management efficiency. Considered one of the most effective management systems - the balanced scorecard. The advantages and disadvantages of this system compared to others that existed prior to its development.

Опис

Ключові слова

ефективність, система показників, управління, effectiveness, Scorecard, management, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Обґрунтування доцільності впровадження збалансованої системи показників / І. В. Ковальчук, К. Грищенко // Наукові праці НУХТ. - 2005. - № 17. - С. 81-83

Зібрання