Оформлення кондитерських виробів як одне з матеріальних джерел історії України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дані тези присвячені дизайну кондитерських виробів як специфічного артефакту, що вбирає в себе історичні, художні, політичні вподобання свого часу. These abstracts are devoted to the design of confectionery as a specific artifact that incorporates historical, artistic, political preferences of their time.

Опис

Ключові слова

художні стилі, риси доби, дизайн, відомі митці, кафедра гуманітарних дисциплін, artistic styles, features of time, design, famous artists

Бібліографічний опис

Коцюбанська, О. О. Оформлення кондитерських виробів як одне з матеріальних джерел історії України / О. О. Коцюбанська // Матеріали 76-тої наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ, 12-13 квітня 2010 р. – К.: - 2010. – С. 5.