Фізіотерапія: інноваційні послуги санаторно-курортних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зважаючи на те, що санаторно-курортні засоби розміщення є важливою складовою системи соціального захисту та відіграють провідну роль у підтриманні здоров’я нації в цілому, є актуальним постійне оновлення рекреаційного продукту, створення інноваційних послуг та використання сучасних технологій їх надання. Тому, впровадження таких інноваційних методів фізіотерапії як кріотерапія та шиацутерапія дозволить забезпечити конкурентні переваги для подальшого розвитку рекреаційних готельних підприємств.They are preoccupied with those who have a sanatorium and a health resort, taking into account the important warehouse system and social security, and playing a role in the development of health of the nation in general, and the actual continual improvement of the modernization of technology after the technological development Moreover, the introduction of such innovative methods of physiotherapy such as cryotherapy and shiatsu therapy will allow for the prevention of competitive opportunities for the development of recreational hotel enterprises.

Опис

Ключові слова

санаторно-курортні заклади, готельні підприємства, фізіотерапія, озонотерапія, кріотерапія, шиацутерапія, health resort pledges, hotel enterprises, physiotherapy, ozonetherapy, cryotherapy, shiatsutherapy, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Зелепухіна, А. С. Фізіотерапія: інноваційні послуги санаторно-курортних закладів / А. С. Зелепухіна, І. М. Медвідь // Готельно-ресторанний та туристичний бізнес: реалії і перспективи : тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції, 18 березня 2021 р. – Київ : КНТЕУ, 2021. – С. 66-68.