Про множину рівнів неперервного відображення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається і проводиться аналіз твердження: Нехай неперервне нульвимірне відображення має множину не більше як зліченних рівнів скрізь другої категорії. Тоді множина його незліченних рівнів є ніде не щільною. Considered and an analysis statement: Let nulvymirne continuous mapping is set up as a countable levels everywhere second category. Then the set of his countless levels are nowhere dense.

Опис

Ключові слова

досконала множина, нуль вимірна, евклідів простір, категорії множин, резидуальна множина, індикатриса банаха, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Сафонов, В. М. Про множину рівнів неперервного відображення / В. М. Сафонов, О. П. Зінькевич, О. М. Нещадим // Сучасні науково- методичні проблеми математики у вищій школі : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 26-27 червня 2013р. - К. : НУХТ, 2013р. – С. 72-73.