Вплив способу заморожування на біохімічні характеристики ягід дикорослої смородини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Високий ступінь збереження біологічно активних речовин при заморожуванні сировини пояснюється сповільненням біохімічних реакцій за рахунок виходу вологи зі сфери хімічних реакцій при фазовому переході вода-лід і пригнічуючій дії низьких температур на мікроорганізми. The high grade of protecting the biologically active substances in freezing the plant raw materials can be explained by slowing down the biochemical reactions due to elimination of moisture from the sphere of chemical reactions in phase transitions ‘water – ice’ and suppressive influence of low temperatures on microorganisms.

Опис

Ключові слова

рослинна сировина, заморожування, біохімічні реакції, plant raw, freezing, biochemical reactions, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. Вплив способу заморожування на біохімічні характеристики ягід дикорослої смородини / Галина Сімахіна, Світлана Халапсіна // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки : технології, якість та безпека : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2014 р. / Національний університет харчових технологій ; Міністерство освіти і науки України — К. : НУХТ, 2014. – С. 105-106.