Спосіб отримання замороженої молочно-білкової маси (Патент на корисну модель № 44733)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до молочної промисловості та може бути використана для виробництва молочних продуктів, зокрема замороженої молочно-білкової маси. Вона дає змогу підвищити харчову цінність та зменшити енерговитрати та собівартість готового продукту. The useful model relates to dairy industry and it can be used for production of the milk products namely frozen milk-protein mass. It allows increase the nutritional value and reduce of energy consumption and cost of the product.

Опис

Ключові слова

заморожена молочно-білкова маса, екструдат рису, молочна промисловість, підвищення харчової цінності, зменшення енерговитрат та собівартості, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, frozen milk-protein mass, extrudate of rise, dairy industry, increase the nutritional value, reduce of energy consumption and cost, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 44733 UA, МПК A23C 23/00. Спосіб отримання замороженої молочно-білкової маси / Ковбаса В.М., Грек О.В., Тимчук А.В.; заявник і власник патенту Нац. ун-т. харч. техн. – № u200904952; заявл. 19.05.09 ; опубл. 12.10.09, Бюл. № 19, 2009 р.

Зібрання