М'ясний паштет з рослинними добавками

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований м'ясний паштет з рослинними добавками передбачає використання грибної сировини,що дозволяє отримати продукт з оптимальними органолептичними показниками. Технічний результат полягає в отриманні м'ясного паштету з рослинними добавками з високими ехнологічними, структурно-механічними характеристиками. The proposed meat paste with herbal supplements provides use of mushroom raw material, which allows obtaining the product with the optimal organoleptic parameters. The technical result is to get meat paste with plant additives with high technological, structural and mechanical characteristics.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, паштет, фарш курячий, печінка, pate, chicken duck, liver

Бібліографічний опис

Патент 119550 UA, МПК A23L 13/60 (2016.01) М'ясний паштет з рослинними добавками / Пешук Л.В., Гащук О.І., Москалюк О.Є., Чернюшок О.А., Калачікова А.М. ; заявник Національних університет харчових технологій. - № u 201703997 ; заявл. 24.04.2017 ; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18, 2017 р.

Зібрання