Соус майонезний підвищеної біологічної цінності, збалансований за жирнокислотним складом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Жири - група есенціальних нутрієнтів, що надходять до організму людини з їжею. Практично всі харчові продукти містять у своєму складі жири і жироподібні речовини, які виконують в організмі людини дві основні функції - запасну і структурну, а також енергетичну, захисну, специфічну та інші. Fat - a group of essential nutrients entering the human body with food. Almost all foods contain some kind of fats and fat-like substances in the human body perform two main functions - and a spare structural and energy, protective, specific, and others.

Опис

Ключові слова

жири, соус, майонез, fat, mayonnaise, sauce, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Баєв, І. С. Соус майонезний підвищеної біологічної цінності, збалансований за жирнокислотним складом / І. С. Баєв, С. І. Усатюк / Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 48.