Використання харчових відходів як вторинної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання харчових відходів як вторинної сировини є дуже перспективним та, що не менш важливо, вигідним способом зниження кількості залишків, що присутні на всіх виробництвах харчової промисловості. The use of food waste as a secondary raw material is a very promising and, just as importantly, cost-effective way to reduce the amount of residues present in all food processing facilities.

Опис

Ключові слова

вторинна сировина, харчова промисловість, пивна дробина, макуха, secondary raw materials, food industry, brewer's grains, cake, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Ткаченко, Є. Ю. Використання харчових відходів як вторинної сировини / Є. Ю. Ткаченко, О. О. Петруша // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2019) : матеріали тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 травня 2019 р., м. Чернігів. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – Т. 2. – С. 54-55