Шляхи збереження свіжості хліба із цільнозмеленого зерна пшениці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена дослідженню впливу додаткової сировини на тривалість зберігання свіжості хліба із цільнозмеленого зерна пшениці. Шляхом експериментальних досліджень встановлено, що додавання додаткової сировини сприяє подовженню зберігання свіжості хліба та покращенню його органолептичних показників.

Опис

Ключові слова

диспергування, черствіння, екструдат, вітаміни, білок, амінокислота, диспергирование, черствение, экструдат, витамины, белок, аминокислота, dispersion, hardening, extricate, vitamins, protein, amino acid, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Шляхи збереження свіжості хліба із цільнозмеленого зерна пшениці / Н. М. Бражник, Н. О. Фалендиш, В. А. Терлецька, Т. А. Сильчук // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., 19 трав. 2011р, частина перша. / Мін-во освіти і науки, молоді і спорту України, Харківський державний університет харчування і торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2011. – С. 14.