Розробка пробіотиків та продуктів функціонального харчування з гіпохолестеринемічною активністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Об’єктами дослідження були високопробіотичні штами лакто- та біфідобактерій: Bifidobacterium bifidum VK-1, B. longum VK-2, Lactobacillus acidophilus ІМВ В-7279, L. casei ІМВ В-7280, L. bulgaricus ІМВ В-7281. Спочатку було досліджено холестеразну активність відібраних пробіотичних штамів та їх композицій в дослідах in vitro. Всі досліджені штами проявили високі значення холестеразної активності (7,64–62,37 %). Гіпохолестеринемічна активність досліджених штамів та їх композицій, в умовах експерименту in vivo, коливалася у межах 40–78 %. The objects of study were probiotic lacto- and bifidobacteria: Bifidobacterium bifidum VK-1, B. longum VK-2, Lactobacillus acidophilus IMV B-7279, L. casei IMV B-7280, L. bulgaricus IMV B-7281. First was investigated cholesteraze activity of selected probiotic strains and their compositions in experiments in vitro. All tested strains showed high values ​​cholesteraze activity (7,64-62,37%). Hypocholesterolemic activity of the investigated strains and their formulations under experimental conditions in vivo, ranged within 40-78%.

Опис

Ключові слова

пробіотики, продукти функціонального харчування, гіпохолестеринемічна актвиність, probiotic, functional food, hypocholestorelemic activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Розробка пробіотиків та продуктів функціонального харчування з гіпохолестеринемічною активністю / С. О. Старовойтова // Нові ідеї в харчовій науці – нові продукти харчовій промисловості : матеріали Міжнародної наукової конференції, 13–17 жовтня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 504.