Кисломолочний продукт з смаковим наповнювачем (Патент на корисну модель № 75661)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кисломолочний продукт з смаковим наповнювачем містить кисломолочну основу, молочну сироватку, модифікований крохмаль, сіль, екстракт сумаху як смаковий наповнювач. Fermented milk product contains a flavor-filled sour-milk based, whey, modified starch, salt, sumac extract flavor as filler.

Опис

Ключові слова

кисломолочний продукт, milk product, смаковий наповнювач, flavor excipient, молочна сироватка, whey, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 75661, МПК А23C 9/13. Кисломолочний продукт з смаковим наповнювачем / Кузьмик У. Г. , Ющенко Н. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2012 06209 ; заявл. 23.05.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23

Зібрання