Взаємовплив показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглянуто характер взаємовпливу кількісних характеристик продовольчої безпеки: показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування. Проведений порівняльний аналіз на основі коефіцієнтів кореляції. In work nature of interference of quantitative characteristics of food security is considered: indicators of physical sufficiency and economic availability of the main food. The comparative analysis on the basis of correlation coefficients is carried out.

Опис

Ключові слова

фізична достатність, економічна доступність, продукти харчування, індикатори, physical sufficiency, economic availability, food, indicators, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Взаємовплив показників фізичної достатності та економічної доступності основних продуктів харчування в Україні / О. А. Лисенко // Принципи збалансування продовольчої безпеки : монографія / Кер. авт. кол. проф. І. В. Федулова. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – С. 80-100.