Дослідження процесу фризерування морозива молочного з продуктами перероблення гарбуза

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Характерним показником якості морозива є збитість, тобто насиченість його повітрям у вигляді повітряних бульбашок, виражена у відсотках. Окрім збитості кремоподібну консистенцію морозива формує й дисперсність повітряної фази. Надання морозиву кремоподібної консистенції та збільшення його об'єму відбувається при фризеруванні. A typical indicator of quality ice cream is zbytist, ie its saturation air in the form of air bubbles, expressed as a percentage. In addition zbytosti creamy consistency of ice forms and dispersion of air phase. Providing ice cream creamy texture and increasing its volume is at fryzeruvanni.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, повітряні бульбашки, air bubbles, гарбуз, pumpkin, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Згурский, А. Дослідження процесу фрнзерування морозива молочного з продуктами перероблення гарбуза / Андрій Згурский , Галина Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 439-440.