Спосіб охмеління пива (Патент № 70738)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб охмеління пива включає внесення у сусло хмелю. Частина норми хмелю попередньо ізомеризується ультразвуком протягом 5-10 хвилин і вноситься у пиво після головного бродіння. A method for beer hopping involves bringing in hops into the wort. A part of hops rate is previously isomerized by ultrasound for 5-10 minutes and is brought into the beer after the main fermentation.

Опис

Ключові слова

хміль, обробка, ультразвук, пиво, кафедра фізики, hор, treatment, ultrasonic, beer, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 70738 A України, МПК7 C12C 3/00 (2006). Спосіб охмеління пива / С. І. Воронцова, А. Є. Мелетьєв. – № 20031212469 ; заявл. 25.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10.

Зібрання