Суміш харчова фосфатна (Деклараційний патент на винахід № 63511)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено суміш харчову фосфатну, що містить пірофосфат натрію і однозаміщений ортофосфат натрію, яка відрізняється тим, що додатково містить триполіфосфат натрію і триполіфосфат калію, причому пірофосфат натрію використовується тризаміщений дев'ятиводний у відповідному співвідношенні.
Designed mix of food phosphates which containing pyrophosphate sodium and monosubstituted orthophosphate sodium, where in further comprising sodium 3-polyphosphate and 3-polyphosphate potassium and sodium pyrophosphate used trisubstituted which contains 9 hydrogens in the appropriate ratio.

Опис

Ключові слова

суміш харчова фосфатна, food blend phosphate, пірофосфат натрію, триполіфосфат натрію, триполіфосфат калію, pyrophosphate sodium, tripolyphosphate sodium, 3-polyphosphate potassium, кафедра харчової хімії, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент 63511 UA, МПК 7 A23L1/22 Суміш харчова фосфатна / Гончаров Г. І., Фоменко В. В., Страшинський І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № 2003043844 ; заявл. 25.04.2003 ; опубл. 15.01.2004, Бюл. № 1, 2004 р.

Зібрання