Перспективи використання функціональних білків у технології фаршевих консервів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У науковій роботі запропоновано розробку рецептури фаршевих консервів із м'яса птиці з додаванням функціональних білків, а також запропоновано порівняння якісних показників фаршу з використанням функціональних білків тваринного і рослинного походження. Білки, додатково введені в м’ясний фарш, здійснюють стабілізуючий ефекту і м’ясний продукт набуває ряд споживчих властивостей, таких як соковитість, ніжність та характеризується певною щільністю. The scientific work proposes the development of recipes for minced canned poultry meat with the addition of functional proteins, as well as a comparison of the quality of minced meat with the use of functional proteins of animal and vegetable origin. Proteins, additionally introduced into minced meat, have a stabilizing effect and the meat product acquires a number of consumer properties, such as juiciness, tenderness and is characterized by a certain density.

Опис

Ключові слова

фаршеві консерви, м'ясо птиці, білки тваринного походження, білки рослинного походження, canned minced meat, poultry, animal proteins, vegetable proteins, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Перспективи використання функціональних білків у технології фаршевих консервів / А. В. Давиденко, К. А. Ліпінський, О. І. Гащук, О. Є. Москалюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 87-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15–16 квітня 2021 р. – Київ : НУХТ, 2021. – Ч. 1. – С. 285.