Побудова електронної карти засобами ArcGIS

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник розкриває можливості універсальної географіч¬ної інформаційної системи ArcGIS для управління географічними даними. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, професійна діяльність яких пов’язана з аналізом і візуалізацією географічних даних. Study guide reveals the capabilities of a universal geographic information system ArcGIS to manage geographic data. Is intended for a wide circle of scientists, postgraduates, teachers, scientific workers, whose professional activity is related to the analysis and visualization of geographic data.

Опис

Ключові слова

географічні інформаційні системи, бази даних, картографія, geographic information system, database, cartography

Бібліографічний опис

Петренко, О. Я. Побудова електронної карти засобами ArcGIS : навч. посіб. / О. Я. Петренко. – К. ІПДО, 2015. – 96 с.