Механизм подачи рулонной ленты в завёрточных и им подобных машинах ( авторское свидетельство № 397446)

Ескіз

Дата

1973

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується пристроїв для подавання з рулону стрічкового обгорткового матеріалу з попередньо нанесеними мітками і може знайти застосування у новопроектованих загортальних та пакувальних машинах з центруванням малюнка або тексту етикетки на виробі, що загортається. The invention relates to a devices for delivery of a roll tape wrapper with pre-applied labels and can be used in newly-designed wrapping- and packaging machines with centering the image or text of label to wrap the product.

Опис

Ключові слова

рулонная лента, roll tape, метка, упаковка, завёрточная машина, label, packing, wrapping machine, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

А. с. 397446 СССР, МПК В 65h 17/08; B 65b 57/02. Механизм подачи рулонной ленты в завёрточных и им подобных машинах / Гончаренко Б. Н., Луцик В. И. (СССР) .- 1754299/28-13; заявл. 29.02.72 ; опубл. 17.09.73, Бюл. № 37. - 4 с.