Склад морозива молочного вершкового пломбір (Патент на корисну модель № 42255)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований у патенті на корисну модель склад морозива пломбір містить у якості стабілізаційної системи гарбуз за кількістю сухої маси від маси суміші. Proposed in the patent for utility model ice cream composition contains as stabilization of pumpkins by the number of dry weight by weight of the mixture.

Опис

Ключові слова

морозиво, ice cream, гарбуз, pumpkin, біологічна цінність, biological value, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу

Бібліографічний опис

Патент України на корисну модель № 42255, МПК A 23G 9/00. Склад морозива молочного вершкового пломбір / Г. Є Поліщук, О. В. Кочубей-Литвиненко, А. В. Згурський.- u 200901152; заявл. 13.02.2009 ; опубл. 25.06.2009, Бюл. № 12

Зібрання