Експрес-метод визначення вологості хмелю (Делараційний патент на винахід № 62607)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Експрес-метод визначення вологості хмелю передбачає вимірювання інтенсивності спектра дифузного відбивання. Визначення здійснюють в інтервалі довжин хвиль 1,85-2,01 мкм з попереднім подрібненням зразка та просіюванням часток хмелю крізь сито з розмірами отворів 0,294-1 мм.

Опис

Ключові слова

хміль, інфрачервоний аналізатор, вологість, аналіз, хмель, инфракрасный анализатор, влажность, анализ, hops, infrared analyzer, humidity, analysis, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кафедра фізики, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент 62607 А України, МПК7 С12С3/00 G01J3/00 (2006) Експрес-метод визначення вологості хмелю / С. І. Воронцова, В. Є. Носенко, Т. Т. Носенко, А. Є. Мелетьєв, П. О. Троценко. – № 2003043386 ; заявл. 15.04.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.

Зібрання