Вивчення кінетики розріджування крохмалю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено кінетику ферментативного розріджування кукурудзяного та картопляного видів крохмалю. Встановлено витрати бактеріальної α-амілази для проходження цього процесу. Studied the kinetics of enzymatic liquefaction of corn starch and potato species. Installations costs bacterial α-amylase for the passage of the process.

Опис

Ключові слова

бактеріальна α-амілаза, кінетика, крохмальна суспензія, розріджування, kinetics, dilution, bacterial α-amylase, starch slurry, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Вивчення кінетики розріджування крохмалю / К. О. Гавриленко, В. Тотміна, Л. М. Пилипенко, Н. І. Сабадаш // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 80-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, 10-11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 689-690.