Штам бактерій Nocardia vaccinii К-8 як потенційний продуцент поверхнево-активних речовин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана можливість синтезу метаболітів з поверхнево-активними та емульгувальними властивостями під час культивування штаму Nocardia vaccinii К-8 на дешевих мінеральних середовищах з гідрофільними субстратами (етанол, глюкоза). Встановлено, що синтез поверхнево-активних речовин (ПАР) підвищується за концентрації субстратів 1 %, тривалості культивування 120–168 год і наявності у середовищі іонів заліза та дріжджового автолізату. Одержані дані є вихідними для розробки технології синтезу ПАР штамом Nocardia vaccinii K-8.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, поверхностно-активные вещества, surfactants, емульгувальні властивості, культивування, біосинтез, эмульгирующие свойства, культивирование, биосинтез, emulsifying properties, cultivation, biosynthesis, Nocardia vaccinii, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Штам бактерій Nocardia vaccinii К-8 як потенційний продуцент поверхнево-активних речовин / Т. П. Пирог, Н. А. Манжула // Харчова промисловість. - 2008. - № 7. - С. 29–32.

Зібрання