Принципи управління якістю продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Глобалізація ринку кондитерських виробів, не залишає без уваги проблему безпеки продуктів харчування й необхідності зменшення ризику їхнього негативного впливу на здоров'я людини. Проблема має настільки серйозний і масштабний характер, що уряди країн і провідні асоціації виробників харчової продукції, все частіше займаються питаннями безпеки харчової продукції й пошуками шляхів її забезпечення й контролю, що спонукало до зацікавленості розглянути основні принципи управління якістю продукції на підприємствах кондитерської галузі. Globalization confectionery market, do not neglect the issue of food safety and the need to reduce their risk of negative impact on human health. The problem is so serious and massive character that governments and leading association of food producers are increasingly concerned with food safety and finding ways to support and control, prompting interest to consider the basic principles of quality management in enterprises confectionery industry.

Опис

Ключові слова

продукція, принцип, управління якістю, principle, production, quality control, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Труш, Ю. Л. Принципи управління якістю продукції / Ю. Л. Труш // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : тези доповідей, 19-20 листопада 2014 р., м. Київ / НУХТ. – 2015. - С. 200-201.