Оцінка експериментальних даних дослідження показників якості вершкових кремів, збагачених мікронутрієнтами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологія вершкових кремів та оцінка їх якісних показників у наші часи є актуальним питанням через недостатню кількість такої продукції на ринку України та низький рівень оцінки якості цих продуктів. Technology cream and assessment of quality indicators in our time is a key issue because of the insufficient number of such products in Ukraine and low quality assessment of these products.

Опис

Ключові слова

кафедра експертизи харчових продуктів, показники якості, вершкові креми, мікронутрієнти, quality indicators, butter creams, micronutrients

Бібліографічний опис

Галецька, О. В. Оцінка експериментальних даних дослідження показників якості вершкових кремів, збагачених мікронутрієнтами / О. В. Галецька, Н. В. Попова // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. – К.: НУХТ, 2016. – Ч. 1. – С. 60.