Business Intelligence в системах підтримки прийняття рішень для харчових підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективне управління харчовим підприємством в умовах конкуренції та нестабільної економічної ситуації вимагає від керівників прийняття оперативних, обґрунтованих рішень. Як правило, українські харчові підприємства мають високий рівень розвитку ERP-систем в яких накопичується цінна бізнес-інформація обсяги якої з часом неухильно зростають.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, business Intelligence, система підтримки прийняття рішень, харчові підприємства, система поддержки принятия решений, пищевые предприятия, decision support system, food company

Бібліографічний опис

Харкянен, О. В. Business Intelligence в системах підтримки прийняття рішень для харчових підприємств / О. В. Харкянен // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 234.