Пробіотичні мікроорганізми з таназною активністю – перспективна основа продуктів функціонального харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тези присвячені перспективі дослідження наявності таназної активності у пробіотичних штамів, які можуть застосовуватися для розробки функціональних продуктів харчування збагачених мікроорганізмами з танін-асимілюючою здатністю. Abstracts of research focused on the presence tannase activity of probiotic strains that can be used to develop functional foods enriched with microorganisms with tannin-assimilating ability.

Опис

Ключові слова

таназна активність, пробіотичні мікроорганізми, probiotic microorganisms, tannase activity, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Старовойтова, С. О. Пробіотичні мікроорганізми з таназною активністю – перспективна основа продуктів функціонального харчування / С. О. Старовойтова // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 6 квітня 2017 р. : [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2017. – Ч. 1. – С. 178.