Біологічно активоване зерно пшениці – основний компонент батончика глазурованого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що інтенсивне гідротермічне оброблення, яке включає пророщування, підвищує харчову та біологічну цінність зерна. Досліджено можливість використання біологічно активованого зерна пшениці, як основного компонента батончика глазурованого. Компонентний склад батончика включає пророщене зерно пшениці, сухофрукти, мед, агар, насіння льону. Визначено органолептичні показники зразків батончиків, виготовлених у лабораторних умовах. Established that intense hydrothermal treatment, which includes germination, increases the nutritional and biological value of grain. The possibility of using biologically activated wheat as the main component bar glazed. Component composition includes bars sprouted grain wheat, dried fruit, honey, agar, flaxseed. Defined organoleptic bars samples produced in the laboratory.

Опис

Ключові слова

рецептура, вітаміни, злаковий батончик, пророщене зерно пшениці, гідротермічне оброблення, compounding, vitamins, cereal bar, germinated wheat, hydrothermal processing

Бібліографічний опис

Бажай-Жежерун, С. Біологічно активоване зерно пшениці – основний компонент батончика глазурованого / С. Бажай-Жежерун, Ю. Смульська, Т. Харітон // Якість і безпека харчових продуктів : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції. - К.: НУХТ, 2013 – С. 111.