Суперфуди як основа смузі оздоровчого спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі обґрунтовано використання продуктів категорії superfood для приготування напоїв смузі оздоровчого направлення. Приводиться характеристика та харчова цінність ряду продуктів такої категорії. The work substantiates the use of superfood for the preparation of health-oriented smoothies. The characteristics and nutritional value of a number of products of this category are given. Examples of the use and preparation of smoothie drinks with superfood components for people with relevant health disorders are given.

Опис

Ключові слова

кафедра готельно-ресторанної справи, смузі оздоровчого направлення, компоненти, суперфуд, комплексна товарознавча оцінка, харчова цінність продукції, напівфабрикати, healthy smoothies, components, superfood, comprehensive commodity assessment, nutritional value of products, semi-finished products

Бібліографічний опис

Матюшенко, Р. В. Суперфуди як основа смузі оздоровчого спрямування / Р. В. Матюшенко // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 31 березня 2023 р. – Вип. 92. – С. 145-150