Тістомісильна машина (панент на винахід № 65468)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Тістомісильна машина має зацентрований з діжею вертикальний місильний вал, на якому на різних рівнях розміщені місильні органи у вигляді циліндрів. Згідно винаходу, місильні органи являють собою три циліндричні стержні, які розташовані по вершинах трикутника, та один із стержнів має діаметр в 3-6 разів більший, ніж діаметри у інших двох, а привод машини побудований таким чином, що спочатку місильні органи рухаються так, що попереду знаходиться стержень більшого діаметру, а потім напрямок руху змінюється на зворотній. Dough mixing machine has a central bowl with vertical mixing tool shaft on which are placed at different levels of mixing tool in the form of cylinders. According to the invention, kneading bodies are three cylindrical rods arranged at the vertices of a triangle and one of the rods has a diameter 3-6 times larger than the diameters of the other two, and the drive machine is designed so that the first kneading bodies are moving ahead rod diameter is larger, then the direction of movement is reversed.

Опис

Ключові слова

тістомісильна машина, тісто, перемішування, dough mixing machines, dough, mixing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Патент на винахід 65468, МПК (2011.01) А21С1/00 А21С7/00 Тістомісильна машина / Шпак М. С., Литовченко І. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201105321 ; заявл. 26.04.2011; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23, 2011 р.

Зібрання