Склад морозива ароматичного (Патент на корисну модель № 106867)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Склад морозива ароматичного містить глюкозно-фруктозний сироп, стабілізатор, смако-ароматичні компоненти, воду. Додатково містить патоку карамельну. The composition of aromatic cream containing glucose-fructose syrup, stabilizer, taste, aromatic components, water. Additionally contains caramel syrup.

Опис

Ключові слова

морозиво, патока карамельна, ice cream, caramel syrup, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Патент №106867 UA, МПК А23G 9/04 (2006.01) Склад морозива ароматичного / Поліщук Г. Є., Басс О. О., Омельчук Ю. В. – u 2015 11032; заявл. 11.11.2015; опубл. 10.05.2016, Бюл. № 9, 2016 р.

Зібрання