Шавнат - джерело біологічно цінного білка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

З органічних речовин, які входять до складу живих організмів, найбільш важливими у біологічному відношенні є білки. Вони складають приблизно 20 % маси тіла людини і більше 50 % сухої маси клітини. У харчуванні людини білки відіграють надзвичайно велику роль, оскільки є основною складовою частиною всіх органів і тканин організму. Споживання білків необхідне для підтримання стабільності специфічних білків організму, які беруть участь у важливих біохімічних процесах життєдіяльності. Харчові білки є джерелом не тільки незамінних амінокислот, а й біологічно активних пептидів. From organic substances that are part of living organisms, the most important in biological terms is protein. They make up about 20% of body weight and over 50% of the dry weight of the cells. In human nutrition proteins play a major role as a major component of all organs and tissues. Protein intake needed to maintain stability organism specific proteins that are involved in important biochemical processes of life. Dietary proteins are not only a source of essential amino acids, but also biologically active peptides.

Опис

Ключові слова

шавнат, shavnat, біологічно цінний білок, biologically valuable protein, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Шавнат - джерело біологічного цінного білка / Світлана Бажай-Жежерун, Володимир Бондаревський, Василь Ткачук, Ірина Пушняк, Джамал Рахметов // Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 травня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 40–42.